Biroji

Programma “Radošā Eiropa” ir pieejama sekojošās valstīs, un tajās strādā “Radošā Eiropa” biroji.

Programmā pilnībā piedalās:

 

 

28 dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija)

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis, kas atbilst īpašiem nosacījumiem (Islande, Norvēģija)

ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis (Melnkalne, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Albānija, Bosnija un Hercegovina)

  • Programmā daļēji piedalās (pilnībā apakšprogrammā “Kultūra” un 4 apakšprogrammas “MEDIA” atbalsta shēmās – tālākizglītība, festivāli, filmu izglītība un nozares popularizēšanas pasākumi):

Kaimiņattiecību politikas valstis (Gruzija, Moldova, Tunisija, Ukraina)

  • Tikai apakšprogrammā “Kultūra” piedalās:

Kaimiņattiecību politikas valsts (Armēnija no 01/01/2018)

Valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir jāmaksā „ieejas maksa”, lai piedalītos programmā. Izmaksu pamatā ir to IKP (iekšzemes kopprodukts) attiecībā pret programmas budžetu.

Radošā Eiropa MEDIA

c/o Nacionālais Kino centrs
Peitavas 10
Rīga LV1050
Tel: +371 6735 8857
mediadesk@nkc.gov.lv
www.mediadesklatvia.eu

Radošā Eiropa Kultūra

c/o LR Kultūras ministrija
Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs.
Rīga LV1050
Tel: +371 6733 0228
radosaeiropa@km.gov.lv
www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/